HET PROTECOW-PROJECT WIL DE MELKVEEHOUDERS IN HET GRENSGEBIED HELPEN OM HUN TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN TE VERBETEREN.

De rentabiliteit van de melkveebedrijven is meer dan ooit de bezorgdheid van de sector in een context van volatiele melkprijzen. Een van de mogelijke pistes om de rentabiliteit te bestendigen, is het verbeteren van de voederefficiëntie.

Wat PROTECOW voor u kan betekenen

LE PROJET PROTECOW VISE À AIDER LES PRODUCTEURS LAITIERS DANS LA ZONE FRONTALIÈRE À AMÉLIORER LEURS RÉSULTATS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES.

La rentabilité des fermes laitières est plus que jamais la préoccupation du secteur dans un contexte de prix du lait volatil. L'une des pistes possibles pour soutenir la rentabilité est d'améliorer l'efficacité alimentaire.

Ce que PROTECOW peut vous apporter?

Actua / Actualités

Aan de methaanoprisping van een koe kan je sleutelen

Koeien zetten gras om in melk, maar stoten daarbij wel methaan uit. Methaan is momenteel goed voor 51 procent van de broeikasgassen die toe te schrijven zijn aan de Vlaamse landbouw, de rest is lachgas (26%) en CO2 (23%). ILVO doet al bijna tien jaar onderzoek naar mogelijkheden om de methaanuitstoot bij rundvee te beperken. Het doel van het onderzoeksproject ‘SMARTmelken’ is toepasbare voederstrategieën aan te reiken om melk te produceren met een zo laag mogelijke impact op het klimaat en milieu, en dat tegen een rendabele kostprijs.

Lees meer / Lire plus

Vilt

10 000 kg de lait/VL et des taux élevés, c'est possible

Se remotiver et avancer grâce à l’expérience des autres! C’est l’objectif du groupe d’échange de PROTECOW. Ensemble, ils ont entamé une réflexion sur l’optimisation de l’alimentation des vaches laitières. La revue français ‘Eleveur Laitier’ a publié un article sur les experiences du club transfrontalier. 

 
Lees meer / Lire plus

Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Benoît Verriele (ACE)
Lise Boulet (CRA-W)

Ruwvoer 2018: laat de maïskuil geen valkuil worden

De aanhoudende droogte van afgelopen zomer heeft de ruwvoerproductie op veel melkveebedrijven getekend. Een tekort aan ingekuild gras of maïs en een ondermaatse kwaliteit van de maïskuil maakt het uittekenen van een gebalanceerd rantsoen moeilijk. De analyseresultaten van maïskuilen lopen sterk uiteen en roepen vragen op over de bruikbaarheid in de praktijk. Toch blijven ze een onmisbaar instrument om het rantsoen uit te rekenen. Een goede opvolging en terugkoppeling met resultaten uit de stal zal meer dan ooit noodzakelijk zijn.

Lees meer / Lire plus

Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Johan De Boever (ILVO)
Matthieu Frijlink (ILVO)

Nog meer nieuwsberichten lezen? / Lire plus d'articles?

Naar alle nieuwsberichten / à tous les articles

 Agenda

TOP