HET PROTECOW-PROJECT WIL DE MELKVEEHOUDERS IN HET GRENSGEBIED HELPEN OM HUN TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN TE VERBETEREN.

De rentabiliteit van de melkveebedrijven is meer dan ooit de bezorgdheid van de sector in een context van volatiele melkprijzen. Een van de mogelijke pistes om de rentabiliteit te bestendigen, is het verbeteren van de voederefficiëntie.

Wat PROTECOW voor u kan betekenen

LE PROJET PROTECOW VISE À AIDER LES PRODUCTEURS LAITIERS DANS LA ZONE FRONTALIÈRE À AMÉLIORER LEURS RÉSULTATS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES.

La rentabilité des fermes laitières est plus que jamais la préoccupation du secteur dans un contexte de prix du lait volatil. L'une des pistes possibles pour soutenir la rentabilité est d'améliorer l'efficacité alimentaire.

Ce que PROTECOW peut vous apporter?

Actua / Actualités

Waalse, Vlaamse en Noord-Franse melkveeboeren vergelijken hun voedergewoontes

Onze Belgische melkveehouders leren van Noord-Franse collega’s dat je kan besparen op aangekocht krachtvoeder door zelf een mengcombinatie van granen met erwten of bonen te produceren. En dat je op deze mengteelten minder kunstmest moet strooien. De club van 18 melkveehouders heeft al heel wat tips uitgewisseld. In dit artikel lees je hun eerste ervaringen.  

 
Lees meer/Lire plus

Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be

Eerste resultaten PAS-onderzoek op ILVO

Momenteel hebben vleesveehouders die hun ammoniakemissie bij een hervergunningsaanvraag moeten reduceren weinig tot geen opties. ILVO onderzocht de voorbije twee jaar enkele mogelijkheden. Er werd onderzoek gedaan naar managementtechnieken voor ingestrooide vleesveestallen en naar mogelijkheden om de ammoniakemissie te sturen via eiwitvoorziening. Daarnaast loopt er een onderzoek naar nieuwe technieken voor het meten van ammoniakemissies uit natuurlijk geventileerde melkveestallen.      

    
Lees meer/Lire plus

Leen Vandaele - ILVO

Interview avec Hélène et Olivier Secq du club transfrontalier

Grâce à l’introduction d’ensilages d’herbe de qualité dans la ration, Hélène et Olivier Secq conduisent leur troupeau à plus de 10 000 kg de lait, avec 2,9 kg de correcteur et un coût alimentaire sous la barre des 100 €/1 000 litres. Ils expliquent leurs objectifs et expériences dans un interview avec le magazine “Éleveur Laitier”.


Lees meer/Lire plus

Benoît Verriele - ACE

Nog meer nieuwsberichten lezen? / Lire plus d'articles?

Naar alle nieuwsberichten

 Agenda

 • Journée d'étude élévage laitier
  jun
  28
  2018

  Une belle occasion de découvrir dans la même journée ILVO, un centre de recherche qui travaille notamment sur la rentabilité et la durabilité des élevages laitiers et un élevage flamand. Une journée instructive pour échanger des connaissances avec d’autres éleveurs transfrontaliers.       

    
  Lees meer/Lire plus
TOP