HET PROTECOW-PROJECT WIL DE MELKVEEHOUDERS IN HET GRENSGEBIED HELPEN OM HUN TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN TE VERBETEREN.

De rentabiliteit van de melkveebedrijven is meer dan ooit de bezorgdheid van de sector in een context van volatiele melkprijzen. Een van de mogelijke pistes om de rentabiliteit te bestendigen, is het verbeteren van de voederefficiëntie.

Wat PROTECOW voor u kan betekenen

LE PROJET PROTECOW VISE À AIDER LES PRODUCTEURS LAITIERS DANS LA ZONE FRONTALIÈRE À AMÉLIORER LEURS RÉSULTATS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES.

La rentabilité des fermes laitières est plus que jamais la préoccupation du secteur dans un contexte de prix du lait volatil. L'une des pistes possibles pour soutenir la rentabilité est d'améliorer l'efficacité alimentaire.

Ce que PROTECOW peut vous apporter?

Actua / Actualités

Vlaamse kennis en ervaringen uitwisselen

Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen melkveehouders over de grenzen heen is een belangrijke pijler binnen het PROTECOW-project. We nodigden een veertigtal melkveehouders uit Noord-Frankrijk en Wallonië uit voor een bezoek aan Oost-Vlaanderen. De uitwisseling gaat altijd vlotter aan de hand van concrete praktijksituaties. Daarom gingen we met de melkveehouders op bezoek bij het Instituut voor landbouw- visserij- en voedingsonderzoek voor een kennismaking met het actuele melkvee-onderzoek en bij een melkveehouder in de buurt om te leren van zijn graslandbeheer.

Lees meer / Lire plus

Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be
Leen Vandaele en Matthieu Frijlink (ILVO)

Appel à candidatures aux éleveurs laitiers wallons

PROTECOW recrute! Un an après le lancement du projet, nos premiers résultats sont là et nous voulons les partager ! Nous recherchons des éleveurs wallons désireux d’échanger sur ces résultats au sein de groupes de discussion.

Lees meer / Lire plus

Lise Boulet (CRA-W)

Biologisch melken geeft andere teeltinzichten

Johan Boussemare en Isabel Delanote hebben een melkveebedrijf in Nieuwkapelle. Hun recente overstap naar biologisch melken gaf een nieuwe blik op de bedrijfsvoering. Op vlak van teelten ging er een nieuwe wereld open. Johan en Isabel maken deel uit van de grensoverschrijdende club van PROTECOW. Hun ervaringen zijn ook voor niet-biologische melkveehouders interessant. 

 
Lees meer / Lire plus

Decaesteker Eddy -E: eddy.decaesteker@inagro.be

Nog meer nieuwsberichten lezen? / Lire plus d'articles?

Naar alle nieuwsberichten / à tous les articles

 Agenda

 • Journée d'étude élévage laitier
  jun
  28
  2018

  Une belle occasion de découvrir dans la même journée ILVO, un centre de recherche qui travaille notamment sur la rentabilité et la durabilité des élevages laitiers et un élevage flamand. Une journée instructive pour échanger des connaissances avec d’autres éleveurs transfrontaliers.        

  Lees meer / Lire plus
TOP